הגישה ההוליסטית היקשרותית

דרך הליווי הייחודית שגיבשתי נשענת על מגוון טכניקות וגישות הלקוחות מעולם הטיפול והן הנחיית ההורים, אך בראשן עומדות שתי גישות מרכזיות: הגישה ההוליסטית והגישה ההיקשרותית. השילוב ביניהן יוצר מענה מקיף ונרחב פסיכולוגית-התפתחותית לכלל בני המשפחה.

הגישה ההוליסטית מסתכלת על התא המשפחתי כמערכת שלמה, בה חשוב לתת מענה והתייחסות לצרכים לכלל בני המשפחה. ההבנה היא כי מערכות היחסים, הצרכים, החוויות וההיבטים הרגשיים של כל פרט מבני המשפחה מושפע ומשפיע על המארג המשפחתי והן על בני הבית האחרים.

הגישה ההיקשרותית מניחה במרכז את היחסים בין ההורים לילד, (בדומה לגישות רבות מעולם הטיפול). בנוסף היא מתמקדת בהבנת הצורך והרגש המתחבאים מאחורי התנהגותו של התינוק או הילד. בגישה זו ישנו דגש על קרבה, מגע ואהבה בין ההורה לילד, כאשר אלו מהווים את הבסיס להתפתחות בריאה וטבעית.

הגישה מאמינה כי מתוך הביחד, הקרבה והאהבה הילד יגדל להיות עצמאי יותר, בטוח בעצמו, בעל חיבור רגשי פנימי ומאושר יותר.

הגישה ההוליסטית היקשרותית על פיה אני פועלת, אוספת מגוון טכניקות וגישות טיפוליות מעולם הטיפול. בבסיס הגישה דגש על ניתוח והבנת תהליכים לעומק. התפיסה ההוליסטית מאמינה כי כל מה שקורה לפרט משפיע עליו, הגוף והנפש קשורים, מחוברים ומשפיעים האחד על השני. לכן במהלך הליוויים שלי, אני עושה שימוש במגוון כלים מעולם הטיפול הפסיכותרפויטי, הדמיון המודרך, המיינדפולנס ועוד.

ההיבט ההיקשרותי נשען על תיאוריות היקשרות והתקשרות (attachment) ועל ידע התפתחותי. בגישה זו, הדגש הוא על מערכת היחסים של הילד וההורה תוך מתן כלים פרקטיים להבנת הילד, למתן מענה לצרכיו וליצירת קשר וחיבור עמוק עימו. כאשר משפחות גדלות על פי הגישה, הן יוצרות מערכות יחסים קרובות ועמוקות לאורך שנים.

לכן, כאשר אני מלווה משפחה במגוון נושאים, אני מתבוננת לעומק על מערכות היחסים, הטראומות והאירועים שהתרחשו במשפחה, שינויים שחלים על אחד או יותר מבני הבית ומבינה לעומק את השפעתם על בני המשפחה האחרים. אני בוחנת את טיב החיבור והקשר בין ההורים לילד ומזהה על אילו מוקדים לעבודה יש לתת את הדגש כדי לקרב בין בני הבית. הליווי נותן הסתכלות הוליסטית ורחבה על צרכיה של המשפחה, כמשפחה והן על צרכי הפרטים השונים בה.